Onze methode is van grof naar fijn, van elementenniveau naar directiebegroting.